Kontaktujte nás: +421 940 164 163 | montazekosice@montazekosice.sk

Profil spoločnosti

Stavebno obchodná spoločnosť - Montáže Košice s.r.o. bola založená v roku 2016, je riadená jedným konateľom.
Hlavnou činnosťou firmy je realizácia stavieb a ich zmien, montážna a demontážna činnosť. Pracujeme v oblasti stavieb bytových, občianskych, priemyslových, zemných a inžinierskych.

Základné ciele našej spoločnosti je možno začleniť do troch hlavných strategických cieľov: 

Naši zákaznici

Sú pre nás zásadnou prioritou. Ich spokojnosť je pre nás prakticky jedniným kritériom, ktorým je možnosť určovať mieru úspešnosti našej spoločnosti. Smerom k našim zákazníkom sa snažíme vystupovať transparentne, vnímať ich potreby a napĺňať ich predstavy a závery. Zákaznik pre nás nie je iba objednávajúcim, ale kvalitou našich služieb a prevedených prác sa snažíme pracovať s každým ako individuálnym partnerom, s ním zdieľať spoločné hodnoty a vzájomný rešpekt.

Naši zamestnanci

Uvedomujeme si, že v súčasnej dobe je nevyhnutná vzájomná súčinnosť a rešpekt medzi nami ako zamestnávateľom a našimi zamestnancami. Podpora profesionálneho rozvoja a ďalšieho vzdelania našich zamestnancov je krokom k ďalšiemu rastu a zdokonaľovaniu činnosti celej našej spoločnosti. Podpora zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania na poli kolegiálnych vzťahov na pracovisku, zvyšovanie individuálnych kompetencií v rámci profesionálneho zamerania, ale v prvom rade ochrana zdravia zamestnancov a zaistenie bezpečnosti na pracovisku - to všetko je súčasťou aktívnej profesionálnej politiky našej spoločnosti.

Ekonomická úspešnosť

Pre stabilnosť našej pozície na stavebnom trhu sme povinní kombinovať zodpovednosť hneď na niekoľkých úrovniach, smerom k našim zákazníkom, zamestnancom, subdodávateľom. Všetky tieto úrovne zodpovednosti v kombinácii s finančnou stabilitou sú zárukou našej ekonomickej úspešnosti a schopnosti.